Skip to main content

Onderzoek en wetenschap

Wetenschappelijk onderzoek ligt aan gehoorenwerk.nl ten grondslag. Verschillende onderzoeken naar werknemers met slechthorendheid in Nederland zijn na te lezen in de volgende publicaties:

In het kader van het Hear@Work poject:
Overige publicaties: