Skip to main content

Belangrijke websites

  • www.beroepsziekten.nl van het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB). Het NCvB is het kennisinstituut voor Arboprofessionals, werkgevers- en werknemersorganisaties, overheidsinstellingen en beleidsmakers. Het NCvB registreert en signaleert beroepsziekten vai het nationale melding- en registratiesysteem en meerdere specifieke peilstations. 
  • www.mensenarbeid.nl van De Polikliniek Mens en Arbeid (PMA) van het Amsterdam UMC. Dit is een voorziening voor patiënten (individu of groep) met complexe arbeidsgeneeskundige problematiek. De relatie tussen gezondheidsproblemen en werk staat centraal. 
  • www.veiligheid.nl/gezond-gehoor van Veiligheid NL kenniscentrum (letsel)preventie van gehoorschade. 
  • www.hear-it.org, een niet-commerciële website om het publiek bewust te maken van gehoorverlies met informatie over horen, gehoorverlies en hoe gehoorvlerlies of tinnitus kan worden behandeld.